Badania

Zajmujemy się
historiami Niemców

W nawiązaniu do ustaleń politycznych polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu” z 2011 r. oraz wzorem funkcjonowania podobnych europejskich instytucji naukowych badających mniejszości narodowe, przy szczególnym uwzględnieniu dyskusji i postulatów wysuniętych w trakcie prac działającego od 2015 r. przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej projektu Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zainicjowało i finansuje od 2020 r. sześć projektów badawczych.
Będą one realizowane przez wybrane ośrodki naukowe w okresie najbliższych 2-3 lat. Projekty podejmują zagadnienia istotne dla tożsamości mniejszości niemieckiej w Polsce oraz kwestie związane z szeroko rozumianym dziedzictwem niemieckim na ziemiach polskich.
Jak wskazują zarówno nazwa instytucji, jak i zapisy statutowe, najważniejszym zadaniem stawianym Centrum jest „organizowanie i prowadzenie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów”.

Na zestaw ten składają się następujące projekty:

1. Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. Polityka – własność – pamięć i tożsamość
2. Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych
3. Pamięć o obozach dla ludności niemieckiej w powojennej Polsce (PRL i III RP)
4. Mniejszość niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1990/1991 roku
5. Mniejszość niemiecka wobec dziedzictwa kulturowego niemieckich Żydów na Śląsku
6. Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady w przestrzeni

DZIAŁALNOść NAUKOWA

Aktualnie
prowadzone badania

„Minderheiten-Impressionen” już dostępne!

Niedawono ukazało się niemieckojęzyczne wydanie publikacji „Minderheiten-Impressionen” pod redakcją Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, Tobiasza Janikowskiego i Astrid Shchekiny-Greipel. Książka zawiera artykuły uczestników międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w

Czytaj więcej »

Debata w Zielonej Górze

We wtorek 26.09.2023 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego mieliśmy przyjemność zorganizować debatę pod nazwą: „Obce? Nasze? Niczyje? Ślady dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i wyznaniowych.” W

Czytaj więcej »
Przewiń do góry