Bieżąca działalność Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w roku 2022

2 lutego 2022 roku Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej podpisało z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych umowę nr 4-1/WMNiE/2022 na realizację zadania: „Bieżąca działalność Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”.

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 51 700 zł, stanowiącej całkowitą wartość zadania.


Dotacja przeznaczona jest na wsparcie bieżącej działalności Centrum, którego celem jest ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

Przewiń do góry