Badania

Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. Polityka – własność – pamięć i tożsamość

Podmiot realizujący: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Planowany okres realizacji: 2020-2023 Kierownik: dr hab. Olgierd Kiec prof. UZ Zespół: dr hab. Olgierd Kiec prof. UZ dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ dr Katarzyna Sanocka-Tureczek mgr Michał P. Wiśniewski mgr Paweł Skrzypalik O projekcie: Ze względu na wielowarstwowy charakter dziedzictwa niemieckiego protestantyzmu w …

Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. Polityka – własność – pamięć i tożsamość Czytaj »

Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych

Podmiot realizujący: Instytut Śląski w Opolu Planowany okres realizacji: 2020-2022 Kierownik: dr Bernard Linek Zespół: dr Dawid Keller dr Bernard Linek mgr Dawid Smolorz dr Mirosław Węcki O projekcie: Celem badawczym projektu jest analiza historyczna przebiegu i skutków społecznych zjawisk migracyjnych (międzyśląskich, polsko-niemieckich i krajowych) na podzielonym Górnym Śląsku oraz określenie ich znaczenia i funkcji …

Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych Czytaj »

Pamięć o obozach dla ludności niemieckiej w powojennej Polsce (PRL i III RP)

Podmiot realizujący: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Planowany okres realizacji: 2020-2022 Kierownik: prof. dr hab. Piotr Madajczyk Zespół: prof. Piotr Madajczyk dr Magdalena Lemańczyk dr Paweł Popieliński O projekcie: Celem badawczym projektu jest określenie wpływu pamięci o obozach na mniejszość niemiecką i społeczności pogranicza polsko-niemieckiego jako całości. Zarówno obozy, jak i szerzej …

Pamięć o obozach dla ludności niemieckiej w powojennej Polsce (PRL i III RP) Czytaj »

Mniejszość Niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1990/1991 roku

Podmiot realizujący: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Planowany okres realizacji: 2020-2022 Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zuba Zespół: prof. Krzysztof Zuba dr Marek Mazurkiewicz dr Michał Niebylski mgr Katarzyna Kownacka. O projekcie: Celem projektu jest przedstawienie roli mniejszości niemieckiej w procesach budowy demokracji w Polsce po 1989 r. Ujawnienie się na masową skalę mniejszości niemieckiej w …

Mniejszość Niemiecka w Polsce wobec tranzycji i transformacji ustrojowej po 1990/1991 roku Czytaj »

Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady w przestrzeni

Podmiot realizujący: Instytut Kaszubski Planowany okres realizacji: 2020-2022 Kierownik: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Zespół badawczy: prof. dr hab. Wojciech Skóra dr Karolina Ciechorska-Kulesza dr Magdalena Sacha dr Bartosz Macikowski Opis projektu: Celem interdyscyplinarnego projektu jest zbadanie i opisanie procesu kształtowania oraz funkcjonowania granicy polsko-niemieckiej z lat 1920-1939 między dwiema częściami Pomorza: prowincją Pommern a …

Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady w przestrzeni Czytaj »

Mniejszość Niemiecka wobec dziedzictwa kulturowego niemieckich Żydów na Śląsku

Podmiot realizujący: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego Planowany okres realizacji: 2020-2023 Kierownik: dr Irena Kurasz Zespół: dr Irena Kurasz dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz mgr Przemysław Nadolski O projekcie: Interdyscyplinarny projekt badawczy oparty jest na założeniach kulturalistycznej koncepcji narodu Antoniny Kłoskowskiej, odnoszącej się do roli kultury narodowej i jej komponentów w procesie tworzenia tożsamości narodowej. Główną osią …

Mniejszość Niemiecka wobec dziedzictwa kulturowego niemieckich Żydów na Śląsku Czytaj »

Przewiń do góry