Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. Polityka – własność – pamięć i tożsamość

Podmiot realizujący: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Planowany okres realizacji: 2022-2023

Kierownik: dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ

Zespół naukowy:

prof. dr hab. Olgierd Kiec

mgr Michał P. Wiśniewski

dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała

dr Wojciech Sławiński

mgr Mateusz Szłapka

O projekcie:

Z uwagi na wieloaspektowy charakter zagadnień związanych z dziedzictwem niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r., zadania projektowe realizowane są przez interdyscyplinarny zespół naukowy, stosujący narzędzia badawcze z zakresu prawa, politologii, historii, religioznawstwa, historii sztuki, antropologii kultury i socjologii. Narrację wiodącą projektu kształtuje jednak przede wszystkim polityka pamięci (w tym polityka historyczna i polityka tożsamościowa) w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Ponadto do zadań zespołu badawczego należy przeprowadzenie prac dokumentacyjnych i studiów szczegółowych, obejmujących wybrane miasta i regiony. Co się tyczy odniesień terytorialnych, w pierwszej fazie przeprowadzonych eksploracji dotyczyły one Wielkopolski, Pomorza Nadwiślańskiego oraz Ziemi Lubuskiej, zaś w dalszych etapach realizacji projektu będą one oscylować wokół wybranych zagadnień odnoszących się do tzw. Ziem Odzyskanych.


W ramach projektu opracowane zostaną następujące zagadnienia:

– znaczenie niemieckiego protestantyzmu w polityce wyznaniowej i narodowościowej państwa polskiego po 1945 r.,

– Kościoły ewangelickie w Polsce wobec Niemiec, Niemców i niemieckiego protestantyzmu,

– prawne aspekty mienia „poewangelickiego” i „poniemieckiego”,

– funkcjonowanie zborów niemieckich (oficjalnie „zborów niepolskich”) w materiałach  zgromadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa (akta duszpasterzy),

– niematerialna spuścizna niemieckiego protestantyzmu w polityce pamięci (względnie polityce tożsamościowej) miast i regionów w Polsce,

– obiekty sakralne, cmentarze, archiwa i biblioteki a lokalna polityka pamięci.

Opis archiwalny:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry