Dziedzictwo niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. Polityka – własność – pamięć i tożsamość

Podmiot realizujący: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Planowany okres realizacji: 2020-2023

Kierownik: dr hab. Olgierd Kiec prof. UZ

Zespół:

dr hab. Olgierd Kiec prof. UZ
dr hab. Marceli Tureczek,
prof. UZ dr Katarzyna Sanocka-Tureczek
mgr Michał P. Wiśniewski
mgr Paweł Skrzypalik

O projekcie:

Ze względu na wielowarstwowy charakter dziedzictwa niemieckiego protestantyzmu w Polsce po 1945 r. tematyka ta zostanie przebadana przez zespół interdyscyplinarny, łączący perspektywy politologii, historii i historii sztuki, prawa, religioznawstwa, antropologii kultury i socjologii. Narracją wiodącą projektu będzie polityka pamięci (polityka historyczna, polityka tożsamościowa), zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i zwłaszcza regionalnym. Zespół badawczy zajmie się także pracami dokumentacyjnymi i studiami szczegółowymi, ograniczonymi do wybranych miast i powiatów. W pierwszym etapie zajmie się Wielkopolską, Pomorzem (Nadwiślańskim) oraz Ziemią Lubuską, w dalszych etapach wybranymi przykładami z Ziem Odzyskanych

W ramach projektu zostaną zatem opracowane następujące zagadnienia:
– miejsce niemieckiego protestantyzmu w polityce wyznaniowej i narodowościowej państwa polskiego po 1945 r.
– Kościoły ewangelickie w Polsce wobec Niemiec, Niemców i niemieckiego protestantyzmu;
– prawne aspekty mienia „poewangelickiego” i „poniemieckiego”
– niematerialna spuścizna niemieckiego protestantyzmu w polityce pamięci (polityce tożsamościowej) miast i regionów w Polsce
– obiekty sakralne, cmentarze, archiwa i biblioteki a lokalna polityka pamięci

Przewiń do góry