organizacja - historia

Nasza historia
zaczęła się w 2016 roku

Idea „utworzenia (…) komórki, która działając na bazie naukowej podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego” wybrzmiała po raz pierwszy podczas obrad Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu w 2011 roku. Jednak na wcielenie jej w życie musieliśmy jeszcze trochę poczekać.

Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce
i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech,
zgodnie z niemiecko-polskim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Warszawa, dnia 12 czerwca 2011 r.

(…)

W celu wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce strona polska podejmie następujące działania:

– Dokonanie analizy naukowej niedemokratycznych praktyk PRL wobec obywateli polskich narodowości niemieckiej i bezpaństwowców tej narodowości w okresie władzy komunistycznej. Wyniki analizy zostaną opublikowane.

-Utworzenie w ramach organizacji mniejszości niemieckiej komórki, która działając na bazie naukowej podjęłaby i koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego. (…)

Historia centrum
w pigułce

12 czerwca 2011
zapis o "utworzeniu komórki, która podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego" pojawia się we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, zgodnie z niemiecko-polskim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
1 marca 2015
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
30 czerwca 2016

oficjalnie powołano do życia Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej jako związku stowarzyszeń 

9 września 2016
nowe stowarzyszenie zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
1 kwietnia 2020
Centrum rozpoczyna realizację projektu Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Polen 2020 dzięki wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny
1 stycznia 2021

rozpoczyna się realizacja trzech projektów

- Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Polen 2021 dzięki wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny
- Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
- Archiwizacja i dokumentacja historii mniejszości niemieckiej dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Przewiń do góry