Międzynarodowa konferencja naukowa: (Auto)prezentacje. Kultura i pamięć mniejszości w projektach wystawienniczych.

Budziszyn, Sønderborg, Chociebuż, Opole  ̶  te i wiele innych europejskich miejscowości łączy obecność mniejszości narodowych i etnicznych oraz instytucji mieszczących archiwa, placówki kultury czy muzea im poświęcone.

W dniach 19-21 października 2023 naukowcy, eksperci muzealni i badacze spotkają się w Opolu, by dyskutować o tym, jak mniejszości: Łemkowie, Serbołużyczanie, Fryzyjczycy czy Niemcy karpaccy prezentują na wystawach muzealnych swoją historię, dziedzictwo kulturowe i językowe.  

Wydarzenie organizują: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej (CBMN), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu / Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, Instytut Serbołużycki oraz Muzeum Serbołużyckie w Budziszynie.
Międzynarodowa konferencja odbędzie się pod hasłem: (Auto)prezentacje. Kultura i pamięć mniejszości w projektach wystawienniczych.

Poruszane zagadnienia zebrane będą w trzy bloki tematyczne. W formie wykładów i dyskusji przybliżone zostaną słuchaczom zagadnienia dotyczące nie tylko niemieckiej, ale i innych żyjących w Europie mniejszości narodowych i etnicznych. Konferencja ma na celu pogłębienie naukowej i publicznej dyskusji o mniejszościach; samo wydarzenie skierowane jest zarówno do osób zajmujących się wskazaną tematyką jak i do wszystkich zainteresowanych.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2023 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14 w Opolu).
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wystąpienia tłumaczone będą symultanicznie na język polski / niemiecki.

Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową na adres: cdwbp@cdwbp.opole.pl lub telefonicznie: +48 77 407 50 12. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (możliwy do pobrania również plik pdf):

19 października 2023 (czwartek)

10:00 Otwarcie konferencji i powitania

11:00 Blok tematyczny 1. (Auto)prezentacja i (auto)refleksja

 • dr Christoph Schmidt: Wiedza, narracja i oczekiwania. O zagadnieniu autoprezentacji na przykładzie wystawy „Nordfriisk Futuur” w Muzeum Północnych Fryzyjczyków w Bredstedt
 • dr Robert Lorenz: Refleksje nad przygotowaniami wystawy „Mniejszość – co to znaczy?”
 • Christina Boguszowa: Muzeum Serbołużyckie w Budziszynie. Pomost między generacjami i kulturami. Refleksje nad utworzeniem instytucji na przykładzie wybranych projektów wystaw i kooperacji
 • Joanna Hołda: Sektor Kolonistów Józefińskich w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu jako opowieść o przeszłości

Moderacja: prof. dr hab. Jarosław Syrnyk

15:00 Dyskusja panelowa o roli archiwów i muzeów w ochronie dziedzictwa kulturowego mniejszości

 • Ewa Czeczor, kierownik archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
 • Rastislav Fiľo, dyrektor Muzeum Niemców Karpackich w Bratysławie
 • Nina Jebsen, kierownik archiwum Niemieckiego Muzeum w Szlezwiku Północnym
 • Jędrzej Soliński, wolontariusz naukowy w Muzeum Serbołużyckim w Budziszynie

Moderacja: dr Christoph Schmidt

20 października 2023 (piątek)

10:00 Blok tematyczny 2. Tożsamość i jej ochrona

 • dr Ondrej Pöss, Rastislav Fiľo: Muzealna dokumentacja Niemców karpackich w przeszłości i teraźniejszości
 • Magdalena Sudoł: Kaszubi – przedmiot i podmiot muzealnych narracji
 • Winfried Ziegler: Wystawa objazdowa „Mniejszość niemiecka w Rumunii – historia i teraźniejszość w zjednoczonej Europie”
 • Bohdan Gocz: Przedstawienie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Moderacja: dr hab. Adriana Dawid, prof. UO

21 października 2023 (sobota)

10:00 Blok tematyczny 3. Historia, teraźniejszość i przyszłość

 • Bernard Gaida: Uwagi do wystawy objazdowej „W dwóch światach – mniejszości niemieckie opowiadają o sobie”
 • Hauke Grella: Historia Niemców w Danii w Muzeum Szlezwiku Północnego
 • dr Stefan Planker: Historia Ladynów i Niemców Sudeckich w prezentacjach muzealnych
 • Weronika Wiese: Od „Niemców uznanych” i „autochtonów” do uznanej mniejszości narodowej

Moderacja: dr Robert Lorenz

12:15 Dyskusja końcowaProjekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Wydarzenie współfinansowane przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą z budżetu Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM).  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry