Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych

Podmiot realizujący: Instytut Śląski w Opolu

Planowany okres realizacji: 2020-2022

Kierownik: dr Bernard Linek

Zespół:
dr Dawid Keller
dr Bernard Linek
mgr Dawid Smolorz
dr Mirosław Węcki

Opis projektu:

Celem badawczym projektu jest analiza historyczna przebiegu i skutków społecznych zjawisk migracyjnych („międzyśląskich”, polsko-niemieckich, regionalnych) na podzielonym Górnym Śląsku oraz określenie ich znaczenia i funkcji dla odrębnych pamięci kulturowych mieszkańców regionu w kontekście funkcjonowania obu mniejszości. Przedmiotem badań są kwestie formalne i organizacyjne (umowy międzynarodowe, szczególnie polsko-niemieckie), konteksty polityczne (wpływ migracji na politykę władz państwowych i regionalnych) oraz statystyczne (weryfikacja dotychczasowych ustaleń). Stają się one jednocześnie punktem wyjścia do dwóch studiów przypadku (Hindenburg/Zabrze i powiat rybnicki), opisujących lokalny przebieg wymienionych zjawisk migracyjnych i ich wpływ na postawy różnych grup społecznych. Osobny charakter ma subprojekt pamięciowy, przybliżający różne formy powstawania pamięci o zjawiskach materialnych i niematerialnych, związanych z migracją, ponadto  podejmujący próbę określenia znaczenia omawianej problematyki dla współczesnych mieszkańców Górnego Śląska.

Opis archiwalny:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry