Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1921–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych

Podmiot realizujący: Instytut Śląski w Opolu

Planowany okres realizacji: 2020-2022

Kierownik: dr Bernard Linek

Zespół:
dr Dawid Keller
dr Bernard Linek
mgr Dawid Smolorz
dr Mirosław Węcki

O projekcie:

Celem badawczym projektu jest analiza historyczna przebiegu i skutków społecznych zjawisk migracyjnych (międzyśląskich, polsko-niemieckich i krajowych) na podzielonym Górnym Śląsku oraz określenie ich znaczenia i funkcji dla różnych pamięci mieszkańców regionu w kontekście funkcjonowania obu mniejszości. Badaniu zostaną poddane kwestie natury formalnej (umowy międzynarodowe, szczególnie polsko-niemieckie), politycznej (miejsce migracji w działaniach władz państwowych i regionalnych) oraz statystycznej (weryfikacja dotychczasowych ustaleń), które staną się punktem wyjścia do dwóch studiów przypadku (Hindenburg/Zabrze i powiat rybnicki) opisujących lokalny przebieg wymienionych zjawisk migracyjnych i ich wpływ na postawy różnych grup mieszkańców. Osobny charakter będzie miał subprojekt pamięciowy, który przybliży różne formy tworzenia pamięci o tych zjawiskach (także materialne) i podejmie próbę określenia znaczenia tych zjawisk dla współczesnych mieszkańców Górnego Śląska.

Przewiń do góry