Archiwizacja i dokumentacja mniejszości niemieckiej w roku 2022

Zadanie Archiwizacja i dokumentacja mniejszości niemieckiej finansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 60.000 zł, stanowiącej całkowitą wartość zadania.

Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczona jest na działalność zmierzającą do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

W ramach projektu przeprowadzana jest digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących mniejszości, ich inwentaryzacja w systemie archiwizacyjnym. Rozszerzany jest także zasób relacji świadków historii Niemców w Polsce.

Koordynator projektu: Ewa Czeczor
tel.: 532 153 205, e-mail: ewa.czeczor@fzentrum.pl

Przewiń do góry