Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza w roku 2022

Zadanie Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza finansowane jest ze środków budżetu państwa w kwocie 90.000 zł, stanowiącej całkowitą wartość zadania.
Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczona jest na działalność zmierzającą do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

Cel ten  realizowany jest poprzez inicjowanie i koordynację badań dotyczących tej mniejszości, jej historii i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie działań na rzecz archiwalnego zabezpieczenia dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących Niemców żyjących w Polsce.

Kontakt

Projekt: Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza

realizowany przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Koordynator projektu: Ryszard Janiak /od stycznia 2022/
tel.: 532 153 005, e-mail: ryszard.janiak@fzentrum.pl

Przewiń do góry