Mniejszość Niemiecka wobec dziedzictwa kulturowego niemieckich Żydów na Śląsku

Podmiot realizujący: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Planowany okres realizacji: 2020-2023

Kierownik: dr Irena Kurasz

Zespół:
dr Irena Kurasz
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz
mgr Przemysław Nadolski

O projekcie:

Interdyscyplinarny projekt badawczy oparty jest na założeniach kulturalistycznej koncepcji narodu Antoniny Kłoskowskiej, odnoszącej się do roli kultury narodowej i jej komponentów w procesie tworzenia tożsamości narodowej. Główną osią badań jest perspektywa socjologiczna i pamięć wybranych społeczności badanej grupy o historycznej roli Żydów niemieckich, która uzupełniona zostanie analizami politologicznymi (media mniejszości), a punktem wyjścia do tych badań będą analizy historyczne z zakresu historii Śląska do 1945 roku, w aspekcie wkładu społeczności żydowskiej w historię Niemiec do momentu zakończenia II wojny światowej.

Przewiń do góry