Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia – pamięć – ślady w przestrzeni

Podmiot realizujący: Instytut Kaszubski

Planowany okres realizacji: 2020-2022

Kierownik: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Zespół badawczy:
prof. dr hab. Wojciech Skóra
dr Karolina Ciechorska-Kulesza
dr Magdalena Sacha
dr Bartosz Macikowski

Opis projektu:
Celem interdyscyplinarnego projektu jest zbadanie i opisanie procesu kształtowania oraz funkcjonowania granicy polsko-niemieckiej z lat 1920-1939 między dwiema częściami Pomorza: prowincją Pommern a województwem pomorskim. Granicę tę można obecnie określić mianem granicy fantomowej bądź też reliktowej, stąd też kolejnym ważnym celem projektu będzie zbadanie jakie „znaki” czy też „pozostałości” po tej granicy nadal funkcjonują w krajobrazie kulturowym Pomorza, a także w jaki sposób granica ta funkcjonuje w pamięci kulturowej mieszkańców tego regionu (jak się to przejawia w różnego rodzaju praktykach kulturowych oraz dyskursie publicznym). Istotnym celem jest również zbadanie czy osoby mieszkające na dawnej granicy posiadają świadomość tego faktu, w jaki sposób się to ujawnia, czy jest ten fakt pielęgnowany, czy może raczej jest czymś wstydliwym? A więc jakie są postawy, a jednocześnie czy i jaka jest wiedza związana z dawną granicą? Czy są też podejmowane jakieś praktyki związane z jej upamiętnieniem?

Przewiń do góry