Zbiory

Zbiory
ocalone od zapomnienia...

Główną część zbiorów stanowią:

• archiwa organizacji mniejszości
Gromadzimy archiwa organizacji dachowych i kół terenowych z Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Pomorza i Kujaw, Warmii i Mazur oraz innych regionów zamieszkanych przez mniejszość niemiecką. Ten zbiór cyfrowy liczy obecnie ponad 50,000 stron.
• wywiady ze świadkami historii
• kolekcje prywatne
Zaczątkiem zbiorów była kolekcja osobista profesora Gerharda Bartodzieja z okresu jego działalności senatorskiej, którą zdecydował się przekazać Centrum w 2017 roku. Od tego czasu pozyskaliśmy m.in. spuścizny kolejnych parlamentarzystów z ramienia mniejszości niemieckiej: Bruno Kosaka i Georga Brylki, które trafiły do nas dzięki hojności ich rodzin.
• archiwum prasowe
Rozpoczęliśmy gromadzenie periodyków mniejszości i innych związanych z interesującą nas tematyką.

Archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej jest przede wszystkim archiwum cyfrowym – zbiory są zdigitalizowane w około 95 procentach, na bieżąco sporządzamy kopie cyfrowe nowych nabytków. Od kwietnia 2020 gromadzimy również zbiory fizyczne w nowej siedzibie w bibliotece im. Eichendorffa w Opolu, przy ulicy Szpitalnej 7a.

Zbiory opracowujemy w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA). Od 2021 roku katalog archiwum oraz wybrane archiwalia będą stopniowo udostępniane online. W sprawach związanych z kwerendą i dostępem do naszego zasobu prosimy o indywidualny kontakt pod numerem telefonu 532153205 lub mailowo biuro@fzentrum.pl.

Od kilku lat prowadzimy program digitalizacji archiwów organizacji mniejszości. Odwiedzamy różne miejscowości w całej zachodniej Polsce, żeby na miejscu wykonywać kopie cyfrowe dokumentów. Liczymy na odzew kolejnych organizacji i kół mniejszości, które mogłyby udostępnić nam swoje zbiory do digitalizacji.

Pozyskujemy również fizycznie archiwalia od darczyńców (osób i organizacji), które wyrażają chęć ich przekazania. W pierwszej kolejności zajmujemy się działaniami ratunkowymi tam, gdzie z różnego powodu (niewłaściwy sposób przechowywania, zbiory osierocone przez opiekunów, zbiory organizacji, których działalność wygasła) materiały archiwalne są zagrożone.

Zbieramy różne typy archiwaliów (m.in. dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo, wycinki prasowe). W zakresie pozyskiwania wartościowych, zabytkowych książek współpracujemy z Biblioteką im. Josepha von Eichendorffa , a w zakresie pozyskiwania muzealiów z nowo powstającym Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce.

Przewiń do góry