Rada naukowa

Znak
jakości

Pieczę nad merytoryczną stroną działań Centrum sprawuje Rada Naukowa powołana przez delegatów uczestniczących w Walnym Zebraniu. W sierpniu 2020 roku do tego szacownego gremium powołanych zostało ośmiu naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze.
Podczas pierwszego posiedzenia nastąpił wybór przewodniczącego. Został nim prof. Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wraz z nim w Radzie zasiadają:

– prof. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
– prof. Romuald Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
– dr hab. Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski,
– dr Irena Kurasz, Uniwersytet Wrocławski,
– dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski,
– dr Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach,
– dr Bernard Linek, Instytut Śląski. 

Przewiń do góry