konferencje

Miejsce
spotkania

Każda konferencja to swego rodzaju święto nauki. Również Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej postawiło sobie za cel cykliczną organizację wydarzeń, podczas których badacze zajmujący się tematami stanowiącymi obszar zainteresowania naszej instytucji prezentować będą wyniki swojej pracy.

Niestety, pierwsza konferencja, zaplanowana na listopad 2020 roku, ze względu na sytuację pandemiczną mogła zostać przeprowadzona jedynie w formie zdalnej. Jej temat brzmiał: „Mniejszość niemiecka w II Rzeczypospolitej”. Partnerem Centrum był Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, a szczegółowy program kształtował się następująco:

16 listopada 2020 r. godz. 18:00

Dyskusja panelowa

Trudne początki (1918-1922): relacje międzypaństwowe – relacje międzygrupowe – kontakty międzyludzkie
Moderacja: dr Sebastian Rosenbaum
Uczestnicy: prof. Albert S. Kotowski, prof. Ryszard Kaczmarek, dr Ingo Eser

17 listopada 2020 r. godz. 18:00

Przypadek Górnego Śląska

dr Pia Nordblom (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) – Konflikty lojalnościowe w mniejszości niemieckiej. Polityk Eduard Pant wobec wyzwań nacjonalizmu i narodowego socjalizmu
prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Lojalni wobec państwa czy wierni narodowi? Drogi kariery przywódców mniejszości niemieckiej w województwie śląskim 1922-1939
Matthias Lempart – Otto Ulitz (1885-1972) a nazistowskie państwo
dr Bernard Linek (Instytut Śląski) – Marginalizacja Niemców w Królewskiej Hucie/Chorzowie

18 listopada 2020 r. godz. 18:00

Instytucje mniejszości niemieckiej

dr Ingo Eser (Universität zu Köln) – Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce
dr Maik Schmerbauch – „Der Sonntagsbote” – kościelne pismo dla niemieckich katolików w Polsce
dr hab. Zdzisław Gębołyś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Biblioteki mniejszości niemieckiej w II RP w województwie śląskim
dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) – Działalność Verband deutscher Katholiken in Polen w byłej Galicji jako przykład organizacji mniejszościowej 

19 listopada 2020 r. godz. 18:00

Relacje większość – mniejszość

prof. Albert S. Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Polityka władz państwowych i kościelnych wobec katolików niemieckich w Polsce w latach 1918 – 1939
prof. Piotr Madajczyk (ISP PAN Warszawa) – Niemieckie mniejszości w Europie międzywojennej. Próba syntezy

Przewiń do góry